TEXEL - Zoals voorgaande weken zijn er veel toeristen op Texel. In het algemeen gaat het goed. Echter, net als in de rest van het land, zie je ook hier dat bij sommigen het opvolgen van de regels verslapt. Burgemeester Uitdehaag: “Texel moet geen tweede Hillegom worden. Met een dergelijk besmettelijk virus, mogen en kunnen we niet verslappen. Iedereen wordt geacht de maatregelen in acht te nemen voor zijn eigen en een ander zijn gezondheid. Als gemeente gaan we nog nadrukkelijker handhaven. Of we de zomer goed doorkomen, is een verantwoordelijkheid van ons allen.”

De gemeente en VVV, TOP, KHN Texel en de ondernemersverenigingen van Den Burg en De Koog blikken wekelijks terug en vooruit op naleving van de coronamaatregelen. De meeste ondernemers zijn zeer alert op de naleving van de coronamaatregelen. In sommige horecagelegenheden worden de coronamaatregelen echter niet (goed) nageleefd. Over de mogelijke consequenties hiervan ontstaat onrust. Dat is ook reden geweest om een aantal officiële waarschuwingen te geven.

“Uiteindelijk succes is afhankelijk van ons aller inzet. De tijd van mondelinge waarschuwingen is voorbij. Boa’s voeren elk weekend (gericht) controles uit en ook de politie (in burger) gaat zich meer richten op naleving van de coronaregels. Tot slot gaan de nieuwe gastheren en - vrouwen van de anderhalvemetersamenleving op straat controleren”, aldus burgemeester Uitdehaag.