TEXEL - Vanaf september 2017 kunnen ouders met een laag inkomen voor hun kinderen een extra bijdrage aanvragen voor huiswerkbegeleiding en onderwijsondersteuning. De gemeente Texel breidt hiervoor het kindpakket uit met een extra budget van € 300,- per kind.

Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum kunnen jaarlijks een toelage van € 300,- krijgen voor deelname aan bijvoorbeeld sport en cultuur of voor schoolbenodigdheden. Met dit ‘kindpakket’ wil de gemeente bereiken dat alle Texelse kinderen mee kunnen doen met activiteiten, zowel op school als in hun vrije tijd.

Deze regeling is nu uitgebreid met de mogelijkheid om ook huiswerkbegeleiding of bijvoorbeeld bijles te vergoeden. Per kind is hiervoor een extra budget van € 300,- beschikbaar. Hierdoor kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen dezelfde ondersteuning krijgen als andere kinderen. Er wordt daarmee ingezet op de ontwikkeling van een goede toekomst voor álle Texelse kinderen.

De uitbreiding is mogelijk door de inzet van de zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’. Staatssecretaris Klijnsma heeft vanaf 2017 extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen.

De middelen kunnen vanaf september 2017 eenvoudig en snel worden aangevraagd via de website www.texel.nl/kindpakket.