DEN BURG - De laatste jaren dragen steeds meer jongeren en jongvolwassenen een steekwapen bij zich. Een zorgelijke ontwikkeling, want als je eenmaal een mes op zak hebt, gebruik je het ook sneller. Bovendien is wapenbezit verboden. Om wapenbezit en -geweld tegen te gaan doet Texel mee aan de landelijke inleveractie van steekwapens op woensdag 13 oktober. Iedereen kan dan anoniem en zonder straf zijn of haar steekwapen inleveren op het politiebureau.


Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen toe. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wapens bieden schijnveiligheid. Met een wapen op zak ga je minder snel een ruzie uit de weg. Je voelt je zelfverzekerder. In hoogoplopende ruzies leidt wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Als je wapen dan afgepakt wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je er toch mee weet te steken, zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de dader die een (cel)straf én een strafblad krijgt.

Lever wapens in op 13 oktober: anoniem en zonder straf

Op 13 oktober van 9.00 tot 20.00 uur kunnen inwoners anoniem steekwapens inleveren op het politiebureau van Texel, Pontweg 104, Den Burg. Omdat het inleveren anoniem gebeurt, is er geen risico op een straf voor wapenbezit.

Ga in gesprek

Een open gesprek over wapenbezit kan jongeren duidelijk maken dat het niet normaal is een wapen bij je te dragen. En welke grote risico’s wapenbezit met zich meebrengt. Wilt u het gesprek aan met een jongere in uw omgeving? Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) biedt een gespreksleidraad voor ouders.

Week van de Veiligheid

Van 11 tot en met 17 oktober is het de Week van de Veiligheid. Overal in Nederland kunnen inwoners dan anoniem wapens inleveren. Hoewel de oproep vooral op jongeren gericht is, kunnen ook volwassenen hun steekwapens inleveren. De actie is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie en het OM.