DEN BURG -Bent u eigenaar van een monument? Benieuwd naar de financierings- en subsidiemogelijkheden die er zijn voor het onderhouden en restaureren van monumenten? Kom naar de informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

De gemeente organiseert de informatiebijeenkomst samen met het Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Stichting Monumentenwacht Noord-Holland en Stichting Dorpsherstel Texel. Experts die namens deze organisaties aanwezig zijn vertellen over alle (subsidie)regelingen die er zijn voor het in stand houden van monumenten. Daarnaast geven zij uitleg over de subsidieregeling die de fiscale aftrekregeling voor woonhuismonumenten vervangt en er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Tijdstip en locatie
10 april 2019
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Raadzaal gemeentehuis, Emmalaan 15, Den Burg

Meer weten?
Vragen over monumenten, -subsidieregelingen, wet- en regelgeving, vergunningsvrij bouwen of verduurzamen van monumenten? Neem contact op met Gea van Essen, medewerker Monumenten en Erfgoed, telefoonnummer 0222 – 362 125, gvanessen@texel.nl.