TEXEL - Op verzoek van de gemeente Texel en aannemer Boskalis controleert de politie in de kerstvakantie streng op verkeer dat illegaal gebruik maakt van de voor doorgaand verkeer gesloten Postweg. Overtreders kunnen rekenen op een forse boete. ‘Helaas is dit nodig omdat er flink wat automobilisten zijn die langs de verbodshekken de Postweg op rijden. Een dringend verzoek aan een ieder de omleidingen te volgen en de hekken en borden te respecteren voor ieders veiligheid’, aldus burgemeester Uitdehaag.


Alleen met ontheffing

Het betreft het stuk Postweg dat momenteel onder handen wordt genomen. De afzetting die geplaatst is aan het begin van de Postweg direct na de rotonde Ruigendijk laat niets aan de verbeelding over. Alleen aanwonenden en bestemmingsverkeer in het bezit van een ontheffing mogen via het fietspad langs de Postweg rijden. Die mogen met een snelheid van maximaal 15 km per uur en de alarmlichten aan via het fietspad naar hun bestemming rijden op dat deel van de Postweg. Het fietspad wordt namelijk ook gebruikt door fietsers die aan dit deel van de Postweg wonen. Doorgaand verkeer dient gebruik te maken van de omleidingsroutes (zie www.opwegnaarnoord.nl).

Boete

Helaas rijden er flink wat automobilisten met een andere bestemming dan dit deel van de Postweg toch langs de hekken de weg op. Dit ongewenste rijgedrag heeft verschillende keren tot bijna-ongelukken en schade geleid. Eventuele gemaakte kosten worden op rekening van de wanrijder verhaald. De komende tijd wordt streng gecontroleerd op dit illegale rijgedrag door politie en boa’s. Dat betekent dat er direct beboet (€ 150) wordt.