TEXEL - Strukton Civiel heeft in de afgelopen week het Texelse strand ontdaan van een grote hoeveelheid hout en plastic, die was blijven liggen na storm Corrie van maandag 31 januari.


Tussen het strand bij paal 8 en de vuurtoren – met uitzondering van De Slufter – zijn 4 containers hout (60 kuub) en 1 container plastic (15 kuub) weggehaald. De Slufter wordt binnenkort door beheerder Staatsbosbeheer onder handen genomen.

Normaliter wordt hout – met uitzondering van pallets – niet opgeruimd, omdat dit een natuurproduct betreft. In dit geval gaat het echter om grote hoeveelheden. Door het afval op te ruimen, belandt dit niet (opnieuw) in zee. Grove of zware aangespoelde spullen kunnen bovendien de funderingen van strandpaviljoens aantasten.