TEXEL - Op maandag 29 juni begint het strandbewakingsseizoen van 2020. Vanaf dan tot en met 28 augustus bewaken de Texelse Reddingsbrigade, het Utrechts Studenten Werkkamp en Gemeentewerken de stranden in opdracht van de gemeente Texel. Alle bewakers zijn gediplomeerd.


De vrijwilligers van de beide organisaties en de gemeente hebben maatregelen getroffen om te voldoen aan de coronavoorschriften. Er zijn extra slaap- en verblijfsruimten gerealiseerd op de nachtverblijven en persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft. De strandbewakers werken volgens het protocol van de Reddingsbrigade Nederland. Dit betekent dat er in geval van nood gereanimeerd wordt. Strandbezoekers die EHBO nodig hebben, worden gevraagd te wachten bij de ingang van de badposten en hier hun handen te ontsmetten. Ze worden vervolgens direct opgehaald.

Werkzaamheden strandbewakers
Het Utrechts Studenten Werkkamp bewaakt de posten bij de strandslagen 9, 12, 15 en 17, de Texelse Reddingsbrigade neemt de bewaking van de slagen 19, 20, 21 en 28 voor haar rekening. De Texelse Reddingsbrigade heeft ongeveer 270 leden, de helft daarvan bewaakt de komende negen weken per toerbeurt de stranden. Het Utrechts Studenten Werkkamp levert circa 25 strandbewakers. De bewakers bemannen de uitkijkposten op de stranden en patrouilleren, zowel lopend als varend. Ze beantwoorden vragen, wijzen bezoekers op mogelijke gevaren, helpen ouders en kinderen die elkaar uit het oog hebben verloren en verlenen EHBO. Daarnaast helpen zij baders en zwemmers in nood.