TEXEL - De gemeente Texel voert eind oktober een onderzoek uit onder jongeren van 15 en 16 jaar om meer te weten te komen over hun gezondheid en alles wat hierop van invloed kan zijn: hun omgeving, welzijn en vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld. Met de verzamelde gegevens wordt een plan van aanpak gemaakt om hun gezondheid en leefgewoonten te verbeteren. De ondervraagde jongeren, hun ouders, verenigingen en lokale organisaties worden hierbij actief betrokken. Het onderzoek is de eerste stap in de uitvoering van het project ‘IJslands preventiemodel’. Wethouder Sander van Knippenberg: “Als gemeente willen we een plek zijn waar jongeren zich prettig voelen. Daarom hoop ik dat zo veel mogelijk 15- en 16-jarigen meedoen, zodat we echt iets voor hen kunnen betekenen.”

Het IJslands preventiemodel
Het doel van het IJslands preventiemodel is dat jongeren gezonder gaan leven en zich gelukkiger voelen. Zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt de gemeente Texel een model dat is ontwikkeld in IJsland. Hier was het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder jongeren bijna het hoogste van Europa. Dankzij het preventiemodel beschikt IJsland - na een periode van 20 jaar – nu over het laagste middelengebruik. Bovendien heeft de aanpak andere positieve effecten: jongeren sporten aanzienlijk meer, er is een flinke toename van vrijwillige inzet en jongeren hebben een betere psychische gezondheid. Vanwege deze indrukwekkende resultaten maakt de gemeente Texel gebruik van dit IJslands preventiemodel, in samenwerking met het Trimbos en het Nederlands Jeugdinstituut. Datzelfde geldt voor vijf andere Nederlandse gemeenten: Súdwest-Fryslân, Urk, Ommen-Hardenberg, Amersfoort en de Kempengemeenten. Het onderzoek naar de gezondheid van Texelse jongeren is de eerste stap.

Het onderzoek
Alle jongeren op Texel van 15 en 16 jaar krijgen een uitnodiging voor het invullen van een digitale vragenlijst. Dit gebeurt grotendeels tijdens een coachingsuur op de OSG. Jongeren die niet (meer) op de OSG zitten, worden uitgenodigd de vragenlijst op het gemeentehuis in te vullen. Zij zijn op maandagavond 29 oktober welkom tussen 17.30 en 19.30 uur in de raadszaal. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren mee doen: hoe meer jongeren de vragenlijst waarheidsgetrouw invullen, hoe beter de gemeente kan aansluiten op hun behoeften.