TEXEL - Sinds 1 april dit jaar moeten inwoners die een woning of een deel van een woning verhuren aan toeristen een registratienummer aanvragen. Het gaat om het aanbieden van logies met ontbijt (bed & breakfast) of een woning met bestemming ‘wonen – tweede woning’. Dit gratis nummer moet bij elke publicatie of advertentie worden vermeld. De registratieplicht is in het leven geroepen om de woonruimtevoorraad en de leefbaarheid in de woonomgeving te behouden of te verbeteren.

Toeristische verhuurders hebben een half jaar de tijd gekregen zich te registreren en te voldoen aan de bestemmingsplanregels, indien nodig. Nu dit half jaar erop zit, gaat de gemeente controleren of verhuurders aan de regels voldoen. Toezichthouders van de gemeente gaan zowel administratieve controles uitvoeren als fysieke. Een overtreding, bijvoorbeeld het ontbreken van een registratienummer, kan een boete opleveren.

Meer weten?

Lees de uitgebreide informatie op www.texel.nl/registratieplicht.