TEXEL - Momenteel vinden verspreid over Texel snoeiwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn begin mei afgerond.


Veilige ruimte en gezonde bomen
Jaarlijks wordt bomen in de openbare ruimte door de gemeente gesnoeid. Dit om de openbare ruimte veilig te houden maar natuurlijk ook om de bomen gezond en verzorgd te houden. Het benodigde snoeiwerk is een resultaat van de boomveiligheidinspectie die jaarlijks wordt uitgevoerd.

Snoeiwerkzaamheden
Het gaat bijvoorbeeld om dood hout in de kroon dat verwijderd wordt, of takken die een verhoogd risico op afbreken hebben. Soms worden er zelfs stormankers aangebracht. Dit is een soort verstevigd touw dat aangebracht wordt tussen takken om ze bij elkaar te houden. Zo wordt de kans op afbreken kleiner en indien dit gebeurt dan blijven ze in de boom hangen.

Boomverzorger
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een speciale boomverzorger. De buitendorpen zijn gedaan en nu is Den Burg aan de beurt. Daarna worden verzoeken van bewoners opgepakt. Het gaat hier om verzoeken om bomen in de openbare ruimte te snoeien waarvan men hinder ondervindt.