TEXEL - Vanwege de aanhoudende droogte en warmte vraagt de gemeente Texel aandacht voor de verhoogde kans op natuurbranden. Daarom geldt met onmiddellijke ingang een rook- en stookverbod in bos-, duin- en heidegebieden op Texel.


Oppassen met peuken, glasafval en parkeren in hoog droog gras

Binnen een afstand van dertig meter van bos, duin- en heidegebied mag niet gerookt en ook geen vuur gestookt worden. Eén smeulende peuk is momenteel genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken.

Wees verder extra voorzichtig met barbecues, vuurkorven, kampvuren e.d. Rook niet in natuurgebieden, parkeer uw auto niet in hoog droog gras en gooi afval (vooral glas) in de daarvoor bestemde afvalbakken.