TEXEL - Vanwege de aanhoudende droogte, warmte en wind vraagt de gemeente Texel aandacht voor de verhoogde kans op natuurbranden. Daarom heeft het college besloten om met onmiddellijke ingang een rook- en stookverbod in te stellen in bos-, duin- en heidegebieden op Texel.


Oppassen met peuken, glasafval en parkeren in hoog droog gras
In deze gebieden mag binnen een afstand van dertig meter niet gerookt worden. Ook het stoken van vuur is verboden. Eén smeulende peuk is momenteel genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken. Wees verder extra voorzichtig met barbecues, vuurkorven, kampvuren en dergelijken. Rook niet in natuurgebieden, parkeer uw auto niet in hoog droog gras en gooi afval (vooral glas) in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Tips van de Brandweer
Lees de tips van de Brandweer over het voorkomen van natuurbranden en wat u moet doen als er toch brand onstaat.