TEXEL - Aannemer Boskalis gaat in oktober starten met de reconstructie van de Postweg. Werkzaamheden vinden plaats buiten het hoogseizoen. Dit jaar wordt er gewerkt aan de weg van de rotonde Ruigendijk tot en met de kruising met de Slufterweg. In 2022 volgt het stuk tot en met de kruising Vuurtorenweg/Molenlaan. “Alle lichten staan op groen, ook deze fase proberen we zo soepel mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Overlast is onvermijdelijk maar de constructieve samenwerking van alle betrokkenen en belanghebbenden in het voortraject, geeft mij hierin alle vertrouwen”, aldus wethouder Kooiman.

Twee fases: 2023 gehele Postweg klaar
De reconstructie van het gehele tracé is in twee delen opgesplitst. In de voorbereiding met belanghebbenden kwam duidelijk naar voren de werkzaamheden niet in het hoogseizoen uit te voeren. Het gehele traject uitvoeren in één seizoen is niet haalbaar. Dat betekent dat deze winter de weg van de rotonde Ruigendijk tot en met de kruising met de Slufterweg wordt aangepakt. Het aansluitende traject tot en met de kruising met de Vuurtorenweg en Molenlaan wordt in de winter van 2022/2023 gereconstrueerd.

Inloopmiddag/-avond eerste wegdeel
Boskalis is na een Europese aanbestedingsprocedure als meest geschikte aannemer uit de bus gekomen. Zij zijn bezig het uitvoeringsplan van de reconstructie op te stellen. Op woensdag 15 september organiseert de gemeente samen met Boskalis een coronaproof inloopmiddag-avond voor aanwonenden en bedrijven van de Postweg tussen de rotonde Ruigendijk en de kruising Slufterweg. Aanwonenden en ondernemers zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Aannemer Boskalis presenteert er het uitvoeringsplan, noodzakelijke omleidingen en bewoners/ondernemers kunnen vragen stellen en evt. zorgen delen.

Inbreng belanghebbenden bij voorbereidingen
De afgelopen maanden is gewerkt aan het ontwerp van de reconstructie van de weg. Daarvoor is gesproken met belanghebbende partijen. Ook voor de noodzakelijke omleidingen zijn afspraken gemaakt met een aantal bedrijven zoals bijvoorbeeld het vliegveld, LOMT, Paracentrum.

Informatie
Informatie over dit project zal binnenkort te vinden zijn op www.opwegnaarnoord.nl. Voor belangstellenden zal wederom een e-nieuwsbrief opgestart worden die regelmatig verstuurd wordt. Daarnaast zult u geïnformeerd worden via de gemeentelijke social media-kanalen als ook de lokale media.