DE COCKSDORP - Sinds maandag 11 januari zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van het fietspad Zanddijk gestart. Het betreft het totale fietspad met uitzondering van het deel waar eerder de fietsstraat is geopperd. “Het fietspad is in dusdanig slechte conditie dat het niet verantwoord is langer te wachten”, aldus wethouder Kooiman namens het college van B&W.


“De onbetwiste slechte staat van het fietspad en de beperkte tijd waarin gewerkt kan worden, maakt het nodig de werkzaamheden te starten. Immers half maart is vanwege het broedseizoen de uiterste deadline waarop in dit kwetsbare gebied kan worden gewerkt volgens de wet Natuurbeheer”, aldus wethouder Kooiman. Zo zijn in het najaar ook al allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat o.a. de rugstreeppad en andere dieren zich in het ‘werkgebied’ installeren voor hun winterslaap.

Fietspad gesloten
Aannemer van der Meer uit Friesland start met werkzaamheden op verschillende plekken aan het 7,3 kilometer lange fietspad. In eerste instantie gaat het om het weghalen van wildroosters, hekwerken het weghalen, plaatsen en/of vervangen van borden. Vervolgens wordt de huidige verharding weggehaald zodat het fietspad van beton kan worden voorzien. Het gehele fietspad is vanaf maandag 11 januari afgesloten voor verkeer.

Fietsstraat
Aan het traject tussen de Slufter- en de Muyweg wordt nog geen definitieve invulling gegeven. De laatste vergunningen en het besluit van het college bepalen hoe dat uiteindelijk vorm wordt gegeven.

Achtergrond
Het druk bereden fietspad door de Eierlandse duinen, tussen De Koog en De Cocksdorp, wordt vernieuwd. Het fietspad is nodig toe aan vervanging: het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het 7,3 kilometer lange fietspad – nu nog gemiddeld 2,5 meter breed – wordt verbreed tot 3,5 meter en daar waar de natuur beschermd dient te worden tot 3 meter. Het fietspad wordt uitgevoerd in beton. Hiermee wordt het fietspad geschikter voor de huidige (snellere) fietsen en het veel drukkere fietsverkeer. Door verbreding van het fietspad is het verplicht natuurgrond te compenseren.