DEN BURG - Het uitwerkingsplan van de flexwoningen in Den Burg aan de Marsweg Zuid is vastgesteld door het college van B&W. Ook is de omgevingsvergunning aangevraagd door de ontwikkelaar. Hiermee is een volgende stap gezet in de realisatie van de 120 flexwoningen voor een periode van 40 jaar in het sociale- en middeldure segment. Het uitwerkingsplan ligt vanaf 7 augustus tot en met 18 september 2023 ter inzage.


Het uitwerkingsplan is in samenwerking met ontwikkelaar RaboSmartBuilds en woningbouwcorporatie Woontij tot stand gekomen. Het plan bevat een mix van seniorenbungalows, starterswoningen en eengezinswoningen voor 70 middeldure huur- en 50 sociale huurwoningen.

Gewijzigd vastgesteld

Het ontwerp uitwerkingsplan lag eerder van 13 maart tot en met 24 april 2023 ter inzage. Op basis van ingediende zienswijzen en voortschrijdend inzicht is het plan gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde plan ligt vanaf 7 augustus 2023 gedurende 6 weken ter inzage en daarop kan beroep worden ingesteld. Dit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aanvraag omgevingsvergunning

Ook is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Deze aanvraag zal met toepassing van de Crisis en herstelwet (Chw) worden verleend. Deze wet is door het Rijk ingesteld om procedures van ruimtelijke ontwikkelingen te versnellen. De wet zorgt voor kortere (aanvraag)procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen starten. Hiermee kan een aanvraag omgevingsvergunning binnen 8 weken verleend worden.
De aanvraag is nog in behandeling. Belanghebbenden kunnen tegen de verleende omgevingsvergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. Zodra de omgevingsvergunning verleend is wordt dit gecommuniceerd via de Bekendmakingen in de Texelse Courant.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Ga naar www.texel.nl/flexwoningenmarsweg.