DEN BURG - De openbare raadsinformatieavond over het woningbouwplan Marsweg Noord op donderdagavond 15 februari 2024 gaat niet door en wordt uitgesteld.


De inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden in het woningbouwplan Marsweg Noord op 15 februari 2024 in de Buureton van 16.30 – 19.00 gaat wél door!

De raadsinformatieavond wordt uitgesteld, omdat de afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf over de woningen nog niet zijn afgerond. Er wordt medio maart 2024 een nieuwe raadsinformatieavond ingepland. Voorgaande betekent dat het college naar verwachting eind februari 2024 besluit en de raad in april 2024 het Woningbouwplan Marsweg Noord ter besluitvorming krijgt voorgelegd.