DEN BURG - In verband met het vertrek van wethouder Kooiman zijn zijn taken verdeeld binnen het college. Verschillende ruimtelijke dossiers die samenhangen met wonen en economie (waaronder de haven van Oudeschild) zijn bij wethouder Huisman belegd. Wethouder van de Belt neemt diverse milieutaken voor zijn rekening (waaronder de omgevingsvisie, grondstoffenbeleid en milieuvergunningen).


De burgemeester heeft de meeste dossiers van gemeentewerken (met uitzondering van afval en de haven), het grondbeleid en de grondprijzen op zich genomen.

Meer weten?

Bekijk de volledige portefeuilleverdeling.