TEXEL - “Het college van B&W heeft na overleg met de vereniging van strandexploitanten, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat besloten dat de zomerpaviljoens en de sportaccommodaties in de winterperiode toch mogen blijven staan. Dit in navolging van de landelijke lijn om de opgelopen coronaschade enigszins te kunnen beperken. Dat betekent dat de gemeente paviljoens die in de winter blijven staan, gedogen.” aldus wethouder Kooiman.


Eigenaren van strandpaviljoens blijven echter op eigen risico staan. In de praktijk betekent dit dat de gemeente Texel niet handhavend optreedt. Kiosken en strandhuisjes verdwijnen zoals gewoonlijk wel van het strand.