DEN BURG - Sinds vrijdag 2 juli 2021 – is de Wezentuin weer opengesteld. Het park was toe aan een opfrisbeurt en heeft daarom een kleine metamorfose gehad. Het is vanaf 2 juli weer mogelijk om over de paden door het vernieuwde park te wandelen. Sommige stukken van het grasveld zijn nog afgezet, zodat het gras goed kan groeien.


Meer open uitstraling
In het park is de padenstructuur iets verlegd in een meer organische structuur. Ook zijn enkele groenvakken vervangen door gras. Hierdoor heeft het park een meer open uitstraling gekregen. Daarnaast is het park bedoeld voor een bepaalde verblijfsfunctie (bijvoorbeeld evenementen) en hier is gras geschikt voor. Alle bomen zijn behouden gebleven. Het groen wordt mede via ondergrondse waterreservoirs bewaterd.

Prettig recreëren en verblijven
In De Wezentuin is er plek voor jong en oud om te recreëren. Verspreid door het park zijn natuurlijke speelelementen voor de kleine avonturiers, zoals boomstammetjes en keien. Ook wordt een houten schaaktafel neergezet als het gras weer te betreden is. De gemeente heeft hiervoor samengewerkt met Schaakclub En Passant. Zitbankjes worden later geplaatst omdat het ingezaaide gras anders beschadigd raakt. De ondernemers en Stichting De Wezentuin hebben de wens geuit voor nieuwe bankjes. De gemeente is in gesprek met de stichting en heeft het voorstel voorgelegd bij het college van burgemeester & wethouders.

In gesprek met elkaar
Wethouder Edo Kooiman is blij met het vernieuwde park, “We hebben ernaar gestreefd om het park voor de vakantieperiode af te krijgen. En dat is gelukt! Ik ben blij met het eindresultaat. Zo kan iedereen deze zomer al heerlijk door De Wezentuin wandelen, ontspannen en van het groen genieten. We blijven samenwerken met Stichting De Wezentuin zodat we samen het park aantrekkelijk, schoon en veilig houden.”

Officiële opening volgt later
Meer informatie over de officiële opening van de vernieuwde Wezentuin volgt aan het einde van de zomer. Dan wordt ook de nieuwe schaaktafel in De Wezentuin onthuld.