TEXEL - Het college stelt de gemeenteraad voor OSG de Hogeberg te verzelfstandigen door de school per 1 september 2018 over te dragen aan een op te richten stichting openbaar onderwijs: ‘Stichting OSG De Hogeberg’. De gemeenteraad neemt hierover op 18 juli een besluit.

De bestuurlijke verzelfstandiging van OSG De Hogeberg is een grote mijlpaal voor de school. “De OSG is voor de jeugd van Texel en voor de vitaliteit van de Texelse samenleving ongelooflijk belangrijk”, aldus Michiel Uitdehaag namens het schoolbestuur. “Er ligt een basis voor de toekomst en er kan verder gewerkt worden aan de ambitie zoveel mogelijk kinderen op Texel onderwijs te blijven aanbieden. De school is volop in ontwikkeling, met vallen en opstaan, maar met vertrouwen dat het goed komt. Met onderwijsontwikkeling, die gedifferentieerd werken (eigen niveau, eigen tempo) voor leerlingen mogelijk maakt. Ook is er verdergaande afstemming met basisscholen, zodat de overgang kleiner wordt”.

In december 2017 heeft de gemeenteraad de intentie voor verzelfstandiging besloten. Deze intentie is nu verder uitgewerkt. Zo heeft de OSG na de verzelfstandiging de steun van een deskundige Raad van Toezicht met een breed onderwijskundig netwerk. Ook zijn er samenwerkingsafspraken met andere schoolbesturen. Afspraken waaraan de OSG als zelfstandige partner deelneemt. De OSG was in Nederland een van de laatste gemeentelijke VO-scholen.

Volgens het schoolbestuur moeten er nog verbeterslagen gemaakt worden, maar er is vertrouwen dat de OSG zich verder zal ontwikkelen tot een effectieve compacte organisatie met kwalitatief onderwijs. Door de verzelfstandiging kan de OSG slagvaardig verder werken aan haar toekomst.

De OSG komt straks ‘los’ van de gemeente te staan, maar zal er zeker niet ‘alleen’ voor staan. De statuten en de verdere afspraken rond de verzelfstandiging borgen een blijvende betrokkenheid van de gemeente bij de toekomst van de school. Daarnaast blijven de OSG en de gemeente partners op diverse terreinen, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg.