TEXEL - Op dinsdag 30 april 2019 gaan de meierblissen weer aan; dan vieren we de komst van de lente en het licht. Vanaf zaterdag 13 april mogen de gemeenschappelijke en particuliere meierblissen worden opgebouwd.

Locatie gemeenschappelijke meierblissen
- De Koog: aan de Bosrandweg, op de gemarkeerde plaats.
- Den Burg: aan de Haffelderweg, op de gemarkeerde plaats, schuin tegenover Stayokay.
- Oudeschild: aan de Redoute, op de gemarkeerde plaats, 1 km voorbij Oudeschild richting Pontweg, rechts in de berm.
- Oosterend: op hoek Nieuweschild-Fanneweg.
- Den Hoorn: aan de Stolpweg, op de gemarkeerde plaats.
- De Cocksdorp: aan de Stengweg, op het opslagterrein van het Hoogheemraadschap (aanleveren via de Hoofdweg).
- De Waal: bij Spangerweg 10, op de gemarkeerde plaats.
- ‘t Horntje: achter het fietsverhuurbedrijf, Noorder Haaks, op grond van het Hoogheemraadschap.

Wat mag op de meierblis?
Alleen schoon afvalhout, snoeiafval en slootruigte. Geen gelakt/geverfd hout, wortelstobben en meubels.

Particuliere meierblissen
Wilt u een particuliere meierblis organiseren? Haal het meldingsformulier met de voorschriften af bij de receptie van het gemeentehuis of download het op www.texel.nl (meierblis). Aanmelden kan tot en met donderdag 18 april2019(na deze datum is de afhandelingtermijn te kort en wordt de melding niet in behandeling genomen). Texelaars die al eerder een particuliere meierblis hadden en waarbij de situatie niet is gewijzigd, kunnen via gemeente@texel.nl een melding doen.

Voorwaarden voor een particuliere meierblis
- De meierblis moet op ruime afstand van bouwwerken, sloten en beplanting plaatsvinden.
- De afstand tot sloten moet minimaal 10 meter zijn.
- Omwonenden, verkeer en dieren mogen geen hinder ondervinden van rook, as en vuurresten.
- Boven windkracht 5 mag de meierblis niet branden.
- As en resten moeten binnen drie weken na de meierblis opgeruimd zijn.

Alle voorwaarden staan op www.texel.nl (meierblis). De meierblissen worden gecontroleerd.

Immaterieel erfgoed
De meierblis is een Texelse traditie die sinds 2015 de status van immaterieel cultureel erfgoed heeft. Dit is iets om trots op te zijn, maar het geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van Texelaars bij dit plaatselijke feest is van groot belang.

De percelen waar de gemeenschappelijke meierblissen branden zijn privé-eigendom, de eigenaren stellen de terreinen beschikbaar omdat zij dit gemeenschappelijk volksfeest ondersteunen. Zij mogen hiervan geen schade ondervinden nadat de meierblis is opgeruimd. Geniet daarom met uw kinderen van een feestelijke en veilige meierblis, laat het terrein schoon achter en doe uw afval na afloop thuis in uw eigen afvalbak. Glas is niet toegestaan het terrein.