DEN BURG - De voorbereiding van het Onderwijscentrum Texel (OCT) is in volle gang en het plan is nu zover uitgewerkt dat de stuurgroep OCT, bestaande uit de bestuurders van Sarkon, Kopwerk-Schooltij en de Samenwerkingsschool, daar brede bekendheid aan kan geven. “Wij zijn er trots op dat we met dit gebouw een belangrijke impuls kunnen geven aan de samenwerking tussen de scholen en dat is goed voor de kwaliteit van het onderwijs op Texel”, aldus de stuurgroep.

De uitgangspunten voor het OCT zijn dat de vijf basisscholen én hun eigen identiteit behouden én kansen biedt om onderling goed samen te werken. In het OCT zullen de volgende scholen worden gehuisvest: de Jozefschool, Stella Maris, De Fontein, de Kompasschool en de Jac. P. Thijsseschool. Deze liggen nu allemaal verspreid over Den Burg. In totaal zullen zo’n 600 kinderen in het onderwijscentrum les krijgen.

De architect van het gebouw is GeO architecten uit Schagen. Het gebouw is duurzaam, zowel wat betreft het gebruik van de materialen als wat betreft de energie; het gebouw wordt namelijk energieneutraal en is niet op gas aangesloten.

Indeling van het OCT
Stella Maris en de Jac. P. Thijsseschool krijgen hun huisvesting op de begane grond en de Kompasschool komt in zijn geheel op de eerste verdieping. Van de beide andere scholen worden de kinderen in de onderbouw gehuisvest op de begane grond en de midden- en bovenbouw komt op de eerste verdieping. De onderwijsruimten liggen allemaal aan een buitengevel, zodat er voldoende daglicht is. In het middengedeelte van het gebouw zijn alle gezamenlijk te gebruiken ruimten ondergebracht, zoals de speelzalen en de aula. Op de tweede verdieping worden nog ruimten gemaakt voor ondersteunende diensten en voor een multifunctionele ruimte.

Het OCT krijgt op de eerste verdieping een rechtstreekse verbinding met het gebouw van het OSG. Dat vergemakkelijkt de samenwerking tussen het OCT en het OSG, een samenwerking die er nu al bestaat tussen OSG en de Kompasschool. Impressies van ontwerp van het nieuwe OCT zijn te vinden via de projectpagina Den Burg Zuid.

Als alles verder volgens planning verloopt zal in januari 2021 gestart worden met de bouw van het OCT en zal die eind 2021/begin 2022 in gebruik genomen kunnen worden.

Plannen maken voor de speelterreinen
Naast de realisatie van het schoolgebouw wordt het komende schooljaar ook een plan gemaakt voor de gezamenlijke speelterreinen. De gemeente Texel, die verantwoordelijk is voor de realisatie, start hiervoor een werkgroep waarin de scholen vertegenwoordigd zullen zijn om de concrete inrichting van de speelterreinen door te spreken.