TEXEL - In de periode 2014 tot 2017 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed niet-bodemverstorend onderzoek gedaan op de vindplaats van het palmhouten wrak dat in 2009 is ontdekt bij Texel. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapportage, die bestemd is voor archeologen, andere professionals en liefhebbers van maritieme archeologie.

U kunt de rapportage gratis downloaden. In 2009 ontdekten sportduikers een houten scheepswrak op de voormalige Reede van Texel. Het bleek te gaan om een groot zeilschip uit het midden van de zeventiende eeuw. Het schip werd waarschijnlijk gebruikt als koopvaardijschip voor een Amsterdamse reder en is tot het eerste dekniveau bewaard gebleven. De lading van het zeventiende-eeuwse scheepswrak is van grote historische waarde.