TEXEL - Rijkswaterstaat heeft de zandsuppletie op het strand van Texel-Zuidwest, tussen strandpaal 9 en strandpaal 13, in de derde week van juni 2021 afgerond. Het strand is weer vrij toegankelijk voor alle strandgebruikers. Ook kunnen de strandhuisjes aan de zuidzijde van Paal 9 weer worden neergezet.


Directeur Nienke Bagchus van Rijkswaterstaat: “Met dit kustonderhoud houden we de kustlijn bij Den Hoorn op zijn plaats. Zo is Texel-Zuidwest de komende jaren weer goed beschermd tegen de Noordzee.”

Wethouder Kooiman van Texel: “Dat is goed nieuws voor Texel. De kustlijn is weer verstevigd en iedereen kan weer van elk strand op Texel genieten. Fijn dat alles binnen de planning is gelukt.”

Tot uiterlijk 1 maart 2022 brengt Rijkswaterstaat vlak voor de kust van Texel-Midden en Texel-Noord zand aan, op de ondiepe vooroever. Bij deze vooroeversuppleties wordt in totaal 6 miljoen m3 zand van de Noordzeebodem aangebracht op de vooroever om de kustlijn van Texel weer in topconditie te brengen. De werkzaamheden gaan dag en nacht, 7 dagen per week door.

Duurzamer
Aannemer Boskalis hanteert bij deze suppleties het “bewuste varen”. De baggerschepen varen op een duurzamere manier, met de stroming mee. Daarbij geven zij minder snel gas en verbruiken minder brandstof. Snelheid is niet meer het belangrijkste in ons werk. Daarnaast heeft Boskalis voor dit project haar sleephopperzuiger “Freeway” uitgerust met een speciaal Selective Catalytic Reduction-systeem dat de uitstoot van stikstof reduceert. Deze technologie helpt de klimaat- en milieu-impact van het project nog verder te verminderen. https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2021/05/het-kustwerk-van-boskalis-never-a-dull-moment

Noodzaak kustonderhoud
Meer dan een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Om de kust te onderhouden, gebruikt Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand. Dit is vergelijkbaar met 8 keer een groot voetbalstadion tot de rand toe gevuld met zand.