TEXEL - De gemeenten Hollands Kroon, Texel en Den Helder gaan samen de strijd tegen iepziekte aan. Vorige maand is hiervoor de intentieverklaring getekend. De samenwerking wordt gecoördineerd door De Stichting Iepenwacht Fryslân. Met deze samenwerking hopen de deelnemende gemeenten de ziekte efficiënter en sneller onder controle te krijgen.

Iepziekte

Iepziekte is een zeer besmettelijke ziekte die iepen aantast. Een zieke iep gaat onvermijdelijk dood. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, moeten zieke iepen zo snel mogelijk worden weggehaald. De ziekte kan zich op twee manier verspreiden: door de iepenspintkevers die zieke bomen als broedplaats gebruiken en door wortelcontact tussen de bomen. Beide houden zich uiteraard niet aan gemeentegrenzen. Daarom is samenwerking met aangrenzende gemeenten zo belangrijk.

Samenwerking

In de samenwerking met de buurgemeenten gaat het om kennisoverdracht over duurzaam iepenbeheer, het gezamenlijk bestrijden van iepziekte en het herplanten van iepen binnen de genoemde gemeenten. Omdat de samenwerkende gemeente de iepziekte op dezelfde efficiënte manier aanpakken, heeft deze vorm van ziektebestrijding een meerwaarde.

Diverse gemeenten in de provincie Friesland werken al op deze manier samen. Hier is het een zeer effectieve manier van handelen gebleken. De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) is opgericht in 2005 om de iepziekte te bestrijden en de iep als soort te behouden voor de provincie Friesland. De SIF is er binnen een periode van vijf jaar in geslaagd om voor de deelnemende organisaties de iepziekte terug te brengen van 10% van het iepenbestand naar een beheersbare 1%. Dit is een resultaat dat we in de Noordkop graag willen evenaren.