TEXEL - Half oktober wordt op de algemene begraafplaats in Den Burg en Oosterend nieuwe verharding op de paden aangelegd. Ook het pad in het park in Orchismient wordt vernieuwd. Eind september vinden alvast enkele voorbereidende werkzaamheden plaats. Gedurende de werkzaamheden die vanaf half oktober starten, zijn de terreinen niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Het huidige grint op de paden wordt vervangen door lichtgekleurd asfalt en wordt door aannemer Strukton uitgevoerd. De nieuwe verharding zorgt voor een betere toegankelijkheid voor mindervaliden. Regulier onderhoud kan eveneens beter uitgevoerd worden. Op dit moment is het zeer lastig, duur en milieuonvriendelijk om het huidige grint onkruidvrij te houden. Tijdens een begrafenis wordt het werk uiteraard tijdelijk stil gelegd.

Na aanleg van de verharding wordt ook gelijk het openbaar groen aangepakt. De snoei- en plantwerkzaamheden leiden slechts beperkt tot verminderde toegang.