TEXEL - Het Waddenfonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.


Vanaf 18 juni 2018 is het Budget Lokale Innovaties opengesteld. Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het fonds worden ingediend van maximaal € 50.000,--. Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het waddengebied versterken.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot donderdag 17 januari 2019 13:00 uur of tot het subsidieplafond is bereikt. Er is maximaal € 500.000,-- beschikbaar voor de regeling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. In de subsidieregeling vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Meer weten?
Ga naar de website van het Waddenfonds.