DEN BURG - De ontwikkeling van het cultuurhuis Texel is weer een stap verder. DP6 architectstudio is verkozen om een Voorlopig Ontwerp te maken voor de nieuwe huisvesting van Artex, Young4Ever en de Bibliotheek.


Anita Ruder (Adjunct-directeur KopGroep Bibliotheken), namens de betrokken partijen: “Het cultuurhuis wordt de huiskamer van Texel! Deze huiskamer is door DP6 goed vertaald in het schetsontwerp. Door verschillende hoeken in het gebouw met kleine podia biedt het gebouw zelfs mogelijkheden voor huiskamerconcerten of een festival.”

Selectie architect

Uit de besloten competitie tussen een drietal ervaren architectenbureaus is DP6 architectuurstudio verkozen. De selectiecommissie bestaande uit gebruikers en vertegenwoordigers van de gemeente koos unaniem voor het schetsontwerp van DP6 architectuurstudio.

Wethouder van de Belt: “DP6 heeft een mooi, stijlvol, functioneel gebouw ontworpen, passend in de directe omgeving en passend bij de schaal van Texel. Het gebouw ondersteunt de synergie tussen de organisaties en stimuleert interactie en innovatie. Bovendien kunnen de gebruikers zich er goed mee identificeren.”

Schetsontwerp

Het gebouw is ontworpen voor de specifieke locatie op de grens van de bebouwing van Den Burg en het groen aan de Emmalaan. Het wordt een functioneel gebouw met een grote vide die de bezoeker straks direct duidelijk maakt wat er waar in het gebouw allemaal te doen is. Naast de lessen en optredens van Artex en de uiteenlopende activiteiten van Young4Ever en de bibliotheek, bieden de les- en oefenruimtes en de tot vlakke vloer theater opgewaardeerde voorspeelruimte samen met de diverse podia in en rondom het gebouw veel ruimte voor actieve en passieve culturele activiteiten, voordrachten, optredens, exposities en ontmoetingen.

Thijssehuis

Artex, Young4Ever en de KopGroep Bibliotheken hebben het cultuurhuis omgedoopt tot ‘Thijssehuis’. De naam refereert aan Jac. P. Thijsse en is met name een verwijzing naar de Thijsseschool die stevig op deze plek is geworteld en straks van deze locatie verdwijnt. Het Thijssehuis wordt een thuis voor Texelaars.

December 2021: definitief besluit over doorgang

Na de zomervakantie start DP6 architectuurstudio aan het zogeheten Voorlopig Ontwerp van het Thijssehuis. Op basis van het Voorlopig Ontwerp, heldere afspraken over de bouwkosten en een realistisch bedrijfsplan voor de activiteiten beslist de gemeenteraad in december 2021 finaal of de realisatie doorgang vindt.