DE COCKSDORP - In aanloop naar de definitieve oplevering is het geheel vernieuwde fietspad door de Eierlandse duinen opengesteld voor gebruik. Enkel de belijning moet nog worden aangebracht. Ook staat de herinrichting van de Zanddijk voor de entree van de Slufter nog op de planning.


Het stuk Zanddijk (tussen de Muyweg en bungalowpark Slufterduin) dat omgebouwd is tot fietspad is geasfalteerd met zandkleurig asfalt. Bermen langs het gehele fietspad zijn aangevuld en afgewerkt, afzettingshekken zijn verwijderd. Nieuw is dat de Zanddijk wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Om sluipverkeer tegen te gaan is hiervoor een duin gecreëerd.

Knooppunt
De weg voor de trap naar de Slufter is een belangrijk knooppunt waar verschillende verkeersdeelnemers samenkomen. Ook is de situatie daar veranderd omdat verkeer dat niet tot bestemmingsverkeer behoort, daar moet keren. Momenteel wordt dan ook gewerkt aan een herinrichtingsplan van dit knooppunt.