DEN BURG - Het ventwegje parallel aan de Waalderstraat in Den Burg wordt voorzien van nieuwe bestrating. De firma HD Infratechniek start op maandag 11 juli met de werkzaamheden, die naar verwachting drie weken duren. De weg is dan niet toegankelijk voor bestemmingsverkeer en fietsers. Aanwonenden kunnen hun huis te voet bereiken.


De ventweg was in 2016 omleidingsroute voor de Waalderstraat, toen die heringericht werd. Hierdoor ontstonden hinderlijke hobbels en sporen in het smalle weggetje, dat niet berekend is op groot en zwaar verkeer. Bovendien loopt het regenwater sindsdien niet meer goed weg naar de kolken.

De aannemer zal de oude verharding verwijderen en nieuwe trottoirbanden en rood-paarse klinkers terugplaatsen. De werkzaamheden duren circa 3 weken. Tijdens het werk kunnen voetgangers en fietsers natuurlijk gebruikmaken van het fietspad aan de andere kant van de Waalderstraat.