TEXEL - Vanaf maandag 15 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om te zien of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen tijdens het storm- en regenseizoen. De sloten moeten vrij zijn van afval en (water)planten die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. De najaarsschouw vindt elk jaar plaats vanaf de derde maandag in oktober.

Bent u onderhoudsplichtig?
Bent u eigenaar van land of een tuin aan een sloot, dan is de kans groot dat u deze sloot moet onderhouden. Vul uw postcode in op de website van HHNK om te zien of u onderhoudsplichtig bent.

Wanneer is een sloot schoon?
Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming en kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, meer ruimte.

Meer informatie?
Ga naar hhnk.nl/najaarsschouw of bel het schouwteam tijdens kantooruren: 072 - 582 8282.