TEXEL - De sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden vanaf maandag 21 oktober door zo’n honderd schouwmeesters gecontroleerd. Tijdens deze controle wordt er gecheckt of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is belangrijk, zodat het water snel afgevoerd kan worden naar gemalen tijdens het storm -en regenseizoen. Waterplanten en afval die de stroming van de sloot belemmeren, worden verboden. Jaarlijks is de najaarsschouw op de derde maandag van oktober.


Wat moet er gebeuren?
Als iemand eigenaar is van een stuk land dan is hij/zij onderhoudsplichtig. Ook eigenaren van een tuin grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig. Beiden moeten hun land/sloot onderhouden. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. Als u uw postcode invult op www.hhnk.nl/leggerwateren ziet u gelijk of u wel of niet onderhoudsplichtig bent.

Wanneer wordt een sloot tot ‘schoon’ verklaard?
Een sloot wordt tot ‘schoon’ verklaard als overhangende takken en afval de aan -en afvoer van de sloot niet verminderen. Ook moet een schone sloot een goede -en onderhouden oeverbescherming hebben. Kunstwerken (duikers, bruggen en dammen) zijn belangrijke schakels in het watersysteem. Deze moeten ook vrij zijn van belemmerende planten/voorwerpen om verstoppingen te voorkomen.

Ecologie en waterkwaliteit zijn, naast een goede aan -en afvoer, ook belangrijk. De natuur krijgt, op plekken waar dat kan, de ruimte. In de Legger Wateren staan deze plekken aangegeven.

Meer informatie
Leg tijdens werkdagen/kantooruren contact op met 072 582 8282 (het schouwteam) of kijk op www.hhnk.nl/najaarsschouw.