TEXEL - Binnenkort controleren jongeren, namens de gemeente Texel, de naleving van de leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop. Dit gebeurt samen met een toezichthouder van de Alcoholwet. Jongeren onder de 18 treden op als mystery guests en proberen alcohol te kopen. Het doel: alcoholverkopende bedrijven zoals horeca, slijterijen, sportkantines en supermarkten bewust maken van de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar en waar nodig te verbeteren. Deze controles vonden voor de coronaperiode ook geregeld plaats.

Het resultaat van deze mystery controles wordt direct na afloop besproken met een leidinggevende in het bedrijf. Bij een correcte naleving vraagt de verkoper om een legitimatiebewijs, leest de leeftijd correct af en weigert alcoholverkoop omdat de mystery guest te jong is. In dit geval krijgt het bedrijf een complimentenkaart. Wordt de leeftijdscontrole niet op de juiste wijze uitgevoerd, dan krijgt het bedrijf een rode kaart en wordt direct met een leidinggevende besproken hoe de naleving verbeterd moet worden. Bedrijven die herhaaldelijk de leeftijdscontrole niet correct uitvoeren, komen in aanmerking voor een controle waarbij uiteindelijk boetes kunnen worden opgelegd.

Lees leeftijd correct af

Uit eerdere mystery controles blijkt het vragen van het legitimatiebewijs niet het probleem maar het aflezen van de leeftijd. Hiervoor zijn eenvoudige hulpmiddelen in te zetten zoals een plakkertje op de kassa met de minimale geboortedatum. Wettelijk moet iedereen die bij de aankoop van alcohol aanwezig is, worden gevraagd om een legitimatiebewijs te tonen, dus ook eventuele andere jongeren waar de alcohol mogelijk ook voor bestemd is. De leeftijdscontrole mag alleen achterwege blijven als overduidelijk is dat de persoon die alcohol wil kopen, of waarvoor het bestemd is, ouder is dan 18 jaar.

Mogelijke consequenties

Het advies luidt om iedereen die jonger wordt ingeschat dan 25 jaar te vragen naar zijn of haar legitimatiebewijs. Onder de 18 jaar mag geen alcohol verkocht worden. Jongeren onder de 18 mogen ook geen alcohol gebruiken of bij zich hebben. Op straat of in een andere openbare ruimte kunnen zij hiervoor een boete krijgen. Ook kan een ondernemer of evenementenorganisator hen verwijderen uit een horecabedrijf of van een evenemententerrein. Dit geldt ook voor volwassenen die alcoholhoudende drank doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar. Zij kunnen hiervoor een boete krijgen.