DEN BURG - Op de gemeentelijke website is sinds 22 januari een volledige lijst te raadplegen met alle gemeentelijke en rijksmonumenten die Texel rijk is: 110 gemeentelijke monumenten en 201 rijksmonumenten. In het monumentenregister zijn alleen de gebouwde monumenten opgenomen.

In het register staat onder andere om wat voor object het gaat - een woning, schapenboet of stolp bijvoorbeeld - of het een rijks- of gemeentelijk monument betreft en informatie over verleende vergunningen. Provinciale monumenten zijn er niet op Texel; deze zijn allemaal gemeentelijk monument geworden. De monumenten zijn gerangschikt op adres en dus eenvoudig te raadplegen. Momenteel werkt de gemeente aan een uitbreiding van het monumentenregister met een digitale omgeving waarin per adres achtergrondinformatie en foto’s worden opgenomen. Deze omgeving is later dit jaar beschikbaar op www.texel.nl.

Erfgoedwet
Met het publiceren van het monumentenregister voldoet de gemeente aan de verplichtingvan de Erfgoedwet, die bepaalt dat gemeenten een erfgoedverordening moeten vaststellen en een erfgoedregister moeten bijhouden. Doel van de Erfgoedwet is het beschermen van het Nederlandse culturele erfgoed. Er zijn daarom regels in de Wet opgenomen om belangrijk cultureel erfgoed beter te beschermen en te behouden.

Bekijk het monumentenregister van de gemeente Texel.