DEN BURG - Op woensdag 6 oktober 2021 is tijdens een bijeenkomst OSG de Hogeberg een terugkoppeling gegeven op de verkenning van de IJsbaanlocatie in Den Burg. Voor de bijeenkomst waren personen en partijen uitgenodigd die voor de zomer ideeën en wensen hebben aangegeven voor deze locatie. Deze wensen en ideeën zijn geanalyseerd en verwerkt tot drie modellen: een evenementenpark, een beweegpark en een natuurpark. Tijdens de bijeenkomst zijn de modellen gepresenteerd en konden de aanwezigen hun reactie geven en vragen stellen.

Het ijsbaanterrein is geschikt voor allerlei mogelijke manieren van gebruik. De gemeente vindt het belangrijk dat personen en organisaties die betrokken zijn bij dit gebied mee kunnen denken over een nieuwe inrichting. Voor de zomervakantie heeft Adviesbureau VKZ in opdracht van de gemeente ideeën en wensen bij een grote groep organisaties en inwoners opgehaald. Alle ideeën en wensen zijn geanalyseerd en verwerkt tot drie modellen.

Evenementen-, beweeg- of natuurpark?
Duidelijk is dat er veel wensen en ideeën bij de inwoners en organisaties van Texel leven. Dat toont enthousiasme en betrokkenheid. Het betekent ook dat het niet mogelijk is om alles te doen. Het uitvoeren van alle wensen en ideeën vraagt om een groter oppervlak dan dat er beschikbaar is. Daarnaast zijn niet alle wensen en ideeën met elkaar verenigbaar. Keuzes maken is dus onvermijdelijk. De rode draad in alle wensen en ideeën was: ‘ontmoeten en verbinden in een groene setting’. Ook bleek er een grote gedeelde voorkeur voor behoud van de vijver en het skatepark. Dit heeft zich vertaald in het model van een ‘park’. Vervolgens zijn vanuit de noodzaak tot het maken van keuzes drie parkmodellen ontwikkeld, met ieder een eigen karakter: evenementen en parkeren, sport en spel en natuur.

Van model tot ontwerp en uitvoering
Tijdens de bijeenkomst was er voor de aanwezigen gelegenheid om een eerste reactie te geven op de drie modellen. Daarnaast is aan iedereen die in het voortraject een bijdrage heeft geleverd in een e-mail gevraagd om een schriftelijke reactie te geven met een beknopte onderbouwing. Al deze reacties worden verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. Mogelijk worden de modellen nog aangepast naar aanleiding van reacties van de inzenders. De gemeenteraad beslist in februari 2022 over de vervolgfase van het ontwerp en de uitvoering.