TEXEL - Mark Pol wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Texel. De Koning heeft op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Koninklijk Besluit getekend.


De benoeming gaat in op 20 december 2023.


Mark Pol

Pol is 37 jaar en lid van de VVD. Op dit moment is hij adviseur bij Lysias Advies, een adviesbureau in de publieke sector. Van 2013 tot 2018 was hij wethouder in de gemeente Almere en van 2010 tot 2013 in diezelfde gemeente gemeenteraadslid. In 2007 behaalde hij zijn Bachelor Political Science aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en later, ook aan de UvA, de masters Macro-Economics en Social Research.

Beëdiging

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk beëdigt Mark Pol als burgemeester van Texel tijdens een bijzondere raadsvergadering op 20 december 2023.