TEXEL - Met het initiatief ‘Gast van de gemeenteraad’ kunnen inwoners van dichtbij kennis maken met de Texelse politiek. Als ‘VIP’ ontmoet u de gemeenteraad van Texel en de leden van de raadscommissies en beleeft u mee hoe besluiten op Texel genomen worden. De raads- en commissieleden vertellen u graag persoonlijk over het werk van de gemeenteraad. U kunt ze alles vragen:
  • Hoe komt een besluit tot stand?
  • Hoe worden belangen gewogen?
  • Hoe gaat een raadslid om met het feit dat elk besluit gevolgen heeft en dat er altijd wel iemand ontevreden is, wat er ook wordt besloten?
  • Wat maakt het leuk om raadslid te zijn?

Wat gebeurt er als Gast van de raad?

U woont eerst een van de raadscommissievergaderingen bij. In een raadscommissie worden ideeën uitgewisseld, insprekers beluisterd en gedachten over een onderwerp geuit. De voorzitter van deze commissie, een raadslid, is uw gastheer of -vrouw deze avond. Voor aanvang krijgt u uitleg over onder andere het dagelijks werk van de gemeenteraad, de raadscommissie en het college van burgemeester en wethouders. Ook wordt kort ingegaan op de agenda van de vergadering en kunt u kennismaken met de commissieleden van onze gemeenteraad, de raadsleden en het college.

Tijdens de tweede avond, twee weken later, bent u gast in de raadsvergadering. Tijdens deze vergaderingen nemen de 15 raadsleden, onder voorzitterschap van de burgemeester, de besluiten voor Texel.

Belangstelling?

Meld u aan bij de raadsgriffier, Marit de Porto, telefoonnummer 06-48137428 of via griffie@texel.nl. Graag tot ziens!