Momenteel worden er op Texel landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd voor het actualiseren van zowel de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Panden welke door nieuwbouw zijn ontstaan of zijn gewijzigd door verbouw moeten ingemeten worden. 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om een privéterrein te betreden. Voorafgaand aan het betreden van het terrein wordt aangebeld en wordt de bewoner op de hoogte gebracht van de reden van de meting en toestemming gevraagd om deze uit te voeren.  De werkzaamheden worden uitgevoerd door ingenieursbureau FACTO GEO, deze medewerkers kunnen zich te allen tijde legitimeren. Medewerkers hoeven nooit in een woning te zijn. De werkzaamheden nemen een aantal weken in beslag.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart waarop gegevens met betrekking tot gebouwen en infrastructuur staan afgebeeld.  De BGT wordt  gebruikt door het Kadaster, gemeenten, waterschappen, provincies, ProRail, KPN en de nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water en CAI). De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.

De gemeenten in Nederland hebben een wettelijke taak om zowel voor de BAG als voor de BGT de geometrie van panden nauwkeurig bij te houden. Daarom wordt het inwinnen van deze BAG-panden gecombineerd uitgevoerd.