TEXEL - Al het benodigde zand voor de zanddijk bij de Prins Hendrikpolder ligt er. Het afgelopen half jaar heeft aannemer Jan De Nul met de sleephopperzuiger Bartolomeu Dias ruim vijf miljoen kubieke meter zand neergelegd, oftewel ongeveer 250.000 vrachtwagens. Het schip heeft daarvoor 480 keer op en neer gevaren naar de zandwinningsplaats op zee. Een hele klus, die voorspoedig is verlopen. De sleephopperzuiger kan voor de kerst naar huis.

De Bartolomeu Dias trok veel bekijks; het gaf een spectaculair beeld als deze reus vlak bij de kust zijn lading loste. Het zand werd aangebracht door ruim 50 mensen (30 aan boord en 20 op het land), waarvan bijna de helft Texelaars. Dit deden ze zes maanden lang, dag en nacht. Om te zorgen dat het zand bleef liggen en hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, plaatsten zij 13 kilometer aan anti-stuifschermen en sproeiden zij 2000 kubieke meter papiercellulose over het zand tegen verstuiving. Om het zand ook in de toekomst vast te houden, is inmiddels het grootste deel van de ruim 2 miljoen helmplanten geplant. Voor de kerst worden alle drijvende leidingen en landleidingen via de NIOZ-haven afgevoerd. En ook de werkzaamheden in de nacht komen ten einde.

Texel klimaatbestendig
Hoogheemraad Kees Stam roemt de klimaatbestendigheid van het nieuwe duingebied. "De klimaatverandering houd je met deze dijk niet tegen. De effecten zoals een stijgende zeespiegel, daar spring je wel op in. Wij hebben nu samen met onze partners de basis gelegd. Mocht de zeespiegel in de toekomst verder stijgen dan verwacht, dan is zand een toekomstbestendig, natuurlijk en flexibel materiaal om uit te breiden. Ik ben er trots op dat al het zand er nu ligt in zeer korte tijd. Ik kijk uit naar volgend jaar, dan zetten we de puntjes op de i en ronden we het project af."

Prachtig stuk Texel
“Ik ben blij dat deze eerste belangrijke fase in het werk goed en binnen de tijd is afgerond. We hebben er een prachtig stuk Texel bij gekregen. Deze moderne vorm van dijkversterking zullen we gezien de klimaatverandering waarschijnlijk vaker gaan tegenkomen. We blijven als gemeente bij HHNK aandacht vragen voor de zorgen dat er wellicht teveel zand weggevoerd wordt door wind of water. Er zijn gelukkig geen redenen om ons daarover zorgen te maken”, zegt burgemeester Uitdehaag trots.

Werkzaamheden 2019
Maar het werk is nog niet helemaal klaar. In het nieuwe jaar wordt ter hoogte van het gemaal Prins Hendrik het laatste stuk duin op hoogte gebracht en ingeplant met helmgras. Daarbij wordt ook de verlengde uitstroomconstructie van het gemaal aangelegd. In het voorjaar van 2019 is de 'dijk veilig'; het nieuwe duin neemt dan volledig de waterkerende functie van de dijk over. Dan wordt ook gestart met de aanleg van het wandel- en fietspad. Medio 2019 wordt het werk opgeleverd. Daarna blijft Jan De Nul nog vijf jaar het onderhoud uitvoeren en het nieuw gerealiseerde gebied monitoren.

Het werk aan de Prins Hendrikzanddijk veilig van dichtbij bekijken?
Dit kan vanuit het beleefcentrum ter hoogte van het gemaal Prins Hendrik en bij het uitzichtpunt bij Ceres. Vanaf het paasweekend 2019 worden er ook weer rondleidingen georganiseerd, kijk tegen die tijd voor de meest actuele informatie op hhnk.nl/prinshendrikzanddijk.