DEN BURG - Tijdens de jubileumavond van het Texelfonds kreeg de voorzitter van het Texelfonds, de heer Jan Beijert, een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Michiel Uitdehaag. De heer Beijert is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Verdiensten van de heer Jan Beijert

2004 – heden: Initiatiefnemer, Lid van de Raad van Advies en voorzitter van het Texelfonds

In 2003 maakte Jan Beijert tijdens een symposium in Duitsland kennis met gemeenschapsfondsen. Samen met leden van de Lionsclub Texel is hierna een werkgroep geformeerd en in november 2004 werd het Texelfonds opgericht. Het Texelfonds maakt initiatieven mogelijk ter verbetering van het leven op Texel en heeft tot nu toe al ruim € 700.000,- bijgedragen aan dergelijke initiatieven.

Vanaf het begin heeft de heer Beijert zich hier met enorme inzet, doorzettingsvermogen, inventiviteit en inspiratie voor ingezet. Eerst op de achtergrond als adviseur en sinds 2010, na de verkoop van zijn accountantskantoor, als bestuurder. Jan Beijert houdt zich ook intensief bezig met Lokale Fondsen in Nederland. Door het geven van Masterclasses en optreden in panels in het hele land deelt hij zijn grote kennis op dit gebied met fondsen in oprichting. Ook spreekt hij hierover tijdens symposia. Met name door zijn inzet is het Texelfonds niet alleen opgericht, maar ook het meest gerenommeerde en geslaagde Lokale Fonds van Nederland.

In 2017 heeft de heer Beijert het initiatief genomen voor de Texelfondsbestuursklas. Het Jong Texelfonds werd gevormd door 5 enthousiaste jongeren tussen de 15 en 23 jaar. Inmiddels heeft deze bestuurdersklas al twee vervolgen gekregen.

2009 – 2015: Lid Raad van Toezicht Ecomare

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de planning uitvoering van het beleid en het vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

2016 – heden: Vrijwilliger bij Stichting Cultuur Historisch Museum Waelstee

De heer Beijert is ongeveer 3 jaar actief als vrijwilliger bij dit museum. Hij verzorgt met veel enthousiasme rondleidingen voor bezoekers en vertelt mooie verhalen over Texel.

2000 - 2004 Voorzitter van tennisvereniging Deuce.

Naast voorzitter zat hij vele keren in de kascommissie om het verslag en de werkzaamheden van de penningmeester te controleren. In 2004 stopte hij omdat het Texelfonds toen al zijn aandacht vroeg.

Overig

Lid en enkele jaren voorzitter van het Christelijk Mannenkoor.
Voorzitter en penningmeester van a’ Capabel