TEXEL - Op donderdag 27 april vieren we Koningsdag. Dit jaar is er weer een vrijmarkt in Den Burg en worden er verschillende activiteiten georganiseerd op het eiland. Doet u mee aan de vrijmarkt of wilt u iets organiseren? Hier leest u welke regels er gelden. Veel plezier tijdens Koningsdag 2023!

Vrijmarkt in Den Burg

De Dorpscommissie Den Burg organiseert de Koningsmarkt voor verenigingen op de Groeneplaats en de Vismarkt. In de rest van het centrum is de vrijmarkt voor particulieren. Het gaat om de Binnenburg, de Stenenplaats, Weverstraat, Waalderstraat en de Parkstraat tot aan het rood-witte hek. Hier is bedrijfsmatige verkoop van goederen of producten niet toegestaan.

Wilt u meedoen aan de vrijmarkt? Houd u aan de volgende regels:

 • Er moet minimaal 3,5 meter van de straat vrij blijven voor brandweer, politie en ambulancevoertuigen. U mag daarom alleen aan de zijkanten van de straat een plaats innemen
 • Toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven blijven altijd vrij
 • In de Weverstraat en de Binnenburg zijn alleen kleedjes toegestaan, geen marktkramen
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van geluids- of muziekversterkers
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken te verkopen
 • Als u de standplaats weer verlaat, moet u alle afval en overgebleven goederen zelf meenemen
 • Volg de aanwijzingen van de daartoe bevoegde ambtenaren altijd stipt op.

Koningsdag in de buitendorpen

Wilt u spelletjes organiseren op de openbare weg? Dan moet de gemeente een tijdelijke verkeersmaatregel nemen. Meld dit uiterlijk 21 april 2023 via gemeente@texel.nl o.v.v. verkeersmaatregel Koningsdag.

Iets organiseren? De volgende voorschriften gelden:

 • Spelletjes op de openbare weg zijn toegestaan, maar dit moet vooraf zijn gemeld via gemeente@texel.nl
 • Er moet altijd een vrije doorgang blijven voor brandweer, politie en ambulancevoertuigen. Deze doorgang is minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog. Let ook op de overhang van marktkramen
 • Toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven moeten altijd vrij blijven
 • Bij speltoestellen zoals een springkussen of een klimwand is een EHBO’er met een geldig diploma verplicht
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken te verstrekken of verkopen buiten een horecabedrijf of het terras dat hierbij hoort
 • Na afloop van de activiteiten zorgt de organisatie voor het verwijderen van vuil en afval. De straat of het terrein wordt schoon en opgeruimd achtergelaten
 • Volg de aanwijzingen van de daartoe bevoegde ambtenaren.