TEXEL - Op zaterdag 16 juni heeft burgemeester Uitdehaag in Museum Kaap Skil de tentoonstelling 'Duiken in Details- Nieuwe puzzelstukjes uit het Palmhoutwrak' geopend. De expositie laat een aantal niet eerder getoonde objecten uit het zeventiende eeuwse Palmhoutwrak zien. Gedeputeerde Cultuur Jack van der Hoek was namens de provincie Noord-Holland aanwezig bij de opening.

Het Palmhoutwrak, waarbij duikers enige jaren geleden een kostbare zijden zeventiende-eeuwse jurk vonden, was zwaar bewapend. Objecten uit de tentoonstelling laten zien hoe die bewapening eruit zag: kanonskogels, delen van handwapens en werktuigen die van belang waren bij het ontsteken van de kanonnen. Heel bijzonder zijn de zogenaamde kruitmaatjes: kokertjes die aan een leren band werden gedragen en die precies genoeg kruit bevatten voor een schot.

De objecten die nu voor het eerst worden getoond, zijn op kosten van de provincie Noord-Holland geconserveerd en gerestaureerd. De provincie is eigenaar van de vondsten uit het Palmhoutwrak. Naast conservering en restauratie vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de vele honderden objecten. Bij het onderzoek zijn onder andere de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken.

Op termijn worden de vondsten in een permanente tentoonstelling bij Museum Kaap Skil ondergebracht. Museummanager Corina Hordijk is blij dat tot die tijd regelmatig nieuwe voorwerpen kunnen worden getoond: ”Sinds het moment dat we de vondst van de unieke jurk wereldkundig hebben gemaakt, is er een blijvende vraag naar informatie over het Palmhoutwrak. Het is belangrijk dat we steeds nieuwe kennis kunnen delen en nieuwe objecten kunnen laten zien. We werken hard aan een permanente tentoonstelling zodat bezoekers van Texel deze schat altijd kunnen komen bekijken.”

Landelijk op de agenda
De wereldwijd unieke vondst van het Palmhoutwrak heeft veel teweeg gebracht en was aanleiding om landelijk aandacht te vragen voor de vele scheepswrakken die voorgoed verloren dreigen te gaan. Inmiddels heeft de minister van Cultuur bekend gemaakt dat er de komende jaren extra geld wordt uitgetrokken om de scheepswrakken beter te beschermen.