DEN BURG - Komend jaar wordt het Thijssehuis gebouwd, het nieuwe sociaal-culturele centrum van Texel. In de nok van dit gebouw komt een speciaal daarvoor ontworpen kunstwerk. Momenteel werken drie kunstenaars hun voorstel uit. Op vrijdagmiddag 9 februari 2024 zal een selectiecommissie één van de drie voorstellen uitkiezen. De selectiecommissie bestaat uit 9 leden waarvan 3 inwoners. Wil jij als inwoner deelnemen aan deze selectiecommissie? Meld je dan aan vóór 19 januari 2024 via www.texel.nl/kunstopdracht-Thijssehuis.


Drie schetsontwerpen

Afgelopen zomer hebben meer dan honderd kunstenaars een ontwerpvoorstel voor het kunstwerk ingediend geïnspireerd op het gebouw. Hierbij moest rekening worden gehouden met alle technische mogelijkheden en beperkingen. De adviescommissie cultuurbeleid van de gemeente heeft een voorselectie gemaakt. Drie ontwerpen zijn uitgekozen die origineel en eigen zijn, een verschillend beeldtaal gebruiken en die alle drie verbinding hebben met de identiteit van Texel, haar bewoners en de functie van het Thijssehuis.

Selectie kunstwerk

Deze drie schetsontwerpen worden momenteel door de kunstenaars uitgewerkt. Onder aanvoering van een onafhankelijke voorzitter zal op vrijdagmiddag 9 februari 2024 een bijeenkomst plaatsvinden, waarbij de kunstenaars hun schetsontwerpen presenteren aan een speciale selectiecommissie. Er zal dan een keuze gemaakt worden uit één van deze drie ontwerpen.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit negen leden: de architect, twee afgevaardigden van de toekomstige hoofdgebruikers van het gebouw (Artex, bibliotheek en Young 4 Ever), een externe deskundige op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte, twee leden van de adviescommissie cultuurbeleid en drie geïnteresseerde inwoners van Texel. De selectiecommissie legt hun keuze voor de definitieve kunstopdracht voor aan het college van burgemeester en wethouders die het uiteindelijke besluit neemt en de opdracht verstrekt.

Aanmelden selectiecommissie

De gemeente is op zoek naar 3 geïnteresseerde inwoners van Texel die mee willen kiezen en praten over het kunstwerk in het Thijssehuis vanuit een selectiecommissie. Lijkt jou dat leuk, woon je op Texel, ben je 12 jaar of ouder én ben je vrijdagmiddag 9 februari 2024 van 12:30 tot 17:00 beschikbaar? Meld je dan aan vóór 19 januari 2024 via de website Kunstopdracht Thijssehuis – Texel. We zien jouw aanmelding graag tegemoet. Uit alle aanmeldingen worden 3 deelnemers geloot.