TEXEL - Op maandagavond 11 november aanstaande vindt een inspraakavond plaats over de toekomst van het Waddengebied. Tijdens deze avond wordt de conceptversie van de ‘Agenda voor het Waddengebied’ gepresenteerd, een toekomstplan. Inwoners en organisaties zijn van harte welkom mee te praten over dit onderwerp.

Agenda voor het Waddengebied
Het Waddengebied staat voor een aantal uitdagingen en ontwikkelingen voor de toekomst. Klimaatverandering bijvoorbeeld, leefbaarheid en bereikbaarheid. Hoe gaan wij om met dijkversterking in combinatie met natuur, recreatie en landbouw? Met de energietransitie, windmolens en zonneparken? Hoe blijven de Waddeneilanden bereikbaar? Om deze vragen te beantwoorden, werken het Rijk, de kustprovincies, de Waddenkustgemeenten en andere belangenorganisaties samen aan een Agenda voor het Waddengebied. In de Agenda voor het Waddengebied geven alle betrokken partijen samen vorm aan een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied dat ook in 2050 ecologisch en economisch gezond is.

Praat mee
Momenteel is de conceptversie van de Agenda voor het Waddengebied klaar. Op ieder Waddeneiland wordt een bijeenkomst georganiseerd waar deze conceptversie wordt gepresenteerd. Inwoners en organisaties zijn van harte welkom de presentatie bij te wonen en mee te praten over de inhoud van de Agenda. Opmerkingen, reacties, ideeën en vragen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Agenda voor het Waddengebied.

Inspraakavond Agenda voor het Waddengebied op Texel
Burgemeester Michiel Uitdehaag leidt de bijeenkomst. Kees van Es, lid van het projectteam dat de Agenda maakt, presenteert de inhoud van de Agenda.

Datum: Maandag 11 november 2019
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis, Emmalaan 15 Den Burg

Meer weten?
De Agenda voor het Waddengebied beschrijft de gezamenlijke ambities en uitgangspunten voor 2050. Daarnaast werkt gemeente Texel aan een omgevingsvisie met lange termijnplannen voor Texel.

Kijk voor uitgebreide informatie over de Agenda voor het Waddengebied op www.gebiedsagendawadden2050.nl. Hier vindt u onder andere meer over de aanleiding, achtergrond, planning en organisatie rond de Agenda voor het Waddengebied. Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente Texel, 140 222.