TEXEL - Op donderdag 20 augustus organiseert de gemeente Texel een inloopmiddag/-avond over de reconstructie van het fietspad Zanddijk voor direct belanghebbenden. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelding vooraf nodig. Omwonenden en direct betrokkenen hebben een uitnodiging per brief ontvangen.

Bezwaar fietsstraat
Alhoewel er begrip is voor de noodzaak van de reconstructie van het fietspad, is er ook bezwaar tegen het verkeersbesluit dat de gemeente nam. Het bezwaar richt zich met name op de beoogde fietsstraat tussen de Muyweg en Slufterweg, waar zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers de weg gaan delen. Het streven is om voor de zomervakantie van 2021 een nieuw verbreed fietspad te hebben liggen.

Toelichting en uitwisseling
Doel van de inloopavond is om direct belanghebbenden deelgenoot te maken van de inhoudelijke overwegingen bij de uitdagingen die de reconstructie met zich meebrengt. Ook is de gemeente benieuwd naar standpunten, ideeën en overwegingen van direct belanghebbenden.

Brede vertegenwoordiging
Naast de projectleider en wethouder Kooiman namens de gemeente, zijn ook Staatsbosbeheer, de fietsersbond en mogelijk de provincie Noord-Holland aanwezig. Zij geven naast een toelichting op de reconstructie en gekozen oplossingen antwoord op vragen die er leven.

Vooraf aanmelden
De inloopbijeenkomst wordt in de kantine van het gemeentehuis gehouden. Vanwege de coronasituatie kan een beperkt aantal bezoekers ontvangen worden. Direct belanghebbenden die onverhoopt geen brief hebben ontvangen kunnen zich op basis van dit bericht alsnog aanmelden. Dat kan nog vòòr 14 augustus per e-mail via ivangils@texel.nl voor een van de vier tijdvakken:

- 16:00 - 17:00 uur
- 17:00 - 18:00 uur
- 18:00 - 19:00 uur
- 19:00 - 20:00 uur