DEN BURG - Ben jij een inwoner, ondernemer of lid van een belangenvereniging op Texel? Kom dan naar de inloopbijeenkomst ‘Praat mee over de Toekomst van Texel’ op:


Dinsdag 4 juli 2023 van 18.30 – 22.00 uur

Gemeentehuis Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

Kom naar de inloopbijeenkomst en deel jouw mening met ons

Tijdens de inloopbijeenkomst* kun jij als inwoner, ondernemer of lid van een belangenvereniging op Texel jouw mening geven over de verschillende opgaves waar wij de komende jaren voor staan. Jouw mening is belangrijk en nemen we mee in de verdere ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor Texel 2050.

*Het is een inloopbijeenkomst, dus je kunt komen en zo lang blijven als je wilt op het tijdstip dat jou het beste uitkomt tussen 18.30-22.00 uur.

Aanmelden voor de inloopbijeenkomst op 4 juli 2023 kan via www.ikgeefomtexel.nl of scan de QR-code:

Omgevingsvisie Texel 2050

Elke gemeente in Nederland maakt een omgevingsvisie. In deze visie komt te staan welke ambities en beleidsdoelen er voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn zijn.

De gemeente Texel werkt dit jaar ook aan een Omgevingsvisie. Een plan over de toekomst van Texel waarin allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals: bebouwing, wonen, groen, milieu, energie, gezondheid, zorg, onderwijs, economie, klimaatadaptatie en het beheren van de leefomgeving. Deze visie helpt de komende jaren bij het maken van keuzes voor het eiland.

De Toekomst van Texel maken we samen

"Deze visie maken we niet alleen, ook de inwoners, ondernemers en belangenverenigingen kunnen hun mening geven over de toekomst van Texel.

De afgelopen maanden hebben we bij de inwoners hun dromen over de toekomst van Texel opgehaald. Al deze ideeën hebben wij verzameld en in verschillende toekomstbeelden samengebracht. Nu is het tijd om daar verder keuzes in te maken. En dat doen we graag samen met jou tijdens de bijeenkomst op 4 juli a.s.."