DEN BURG - Gemeente Texel gaat op verschillende fronten het winkelhart van Den Burg vernieuwen. Woensdag 9 januari 2019 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst waarbij de plannen en eerste werkzaamheden voor woningbouw op de Groeneplaats worden toegelicht. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 18.00-20.00 uur in Stayokay in Den Burg.

Woningbouw Groeneplaats
In de tweede week van januari start aannemer Tuin met het bouwrijp maken van de grond voor de woningbouw. In week 4 van het nieuwe jaar gaat de eerste paal de grond in. Dit gebeurt met behulp van een draaitechniek in plaats van heien, zodater geen geluidshinder te verwachten is. Oplevering van de woningen is gepland voor eind 2019.

Park, straten en pleinen
Tijdens de inloopbijeenkomst op 9 januari licht de gemeente ook de andere plannen toe voor het centrum van Den Burg. Naast nieuwbouw boven de winkels en horeca op de Groeneplaats, volgt de verbouwing van De Waag op de Vismarkt en het vervolg van het vernieuwen van de riolering. Ook krijgt Park de Wezentuin een opknapbeurt, net als de straten en pleinen eromheen.

Gastvrijcentrum
Een mix van winkels en horeca en een nieuwe inrichting voor de openbare ruimte moeten zorgen voor een aantrekkelijk winkelrondje. Voor boodschappen, winkelen en lekker eten. En waar ook ’s avonds veel te beleven valt. Dat betekent straks een mooi, opgeknapt en gastvrij centrum. De vernieuwing van de openbare ruimte duurt tot eind 2019 en zorgt voor meer samenhang in het gebied. Gemeente en bouwers doen er alles aan om overlast door werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Ook blijft het centrum toegankelijk tijdens de duur van het project.

Bijeenkomst over de vernieuwing
Meer weten over de vernieuwing van Den Burg Centrum? U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst, op woensdag 9 januari tussen 18.00-20.00 uur. Locatie: StayOkay, Haffelderweg 2 in Den Burg. Medewerkers van de gemeente Texel en aannemer Tuin staan klaar om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Om 18.15, 19.00 en 19.45 uur vindt er een korte centrale presentatie plaats.Meer informatie vindt u op de projectpagina op de website Texel.nl.