TEXEL - In januari zijn de gebiedsbeheerders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) alvast gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Zij brengen vóór 1 mei aanstaande van alle 'primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken' de onderhoudstoestand in kaart. Het waterschap inpsecteert vanuit de zorg voor dijken en duinen, die een groot deel van de Noord-Hollandse bevolking beschermen tegen overstromingen.

Het beheergebied van HHNK omvat circa 270 km primaire keringen (waarvan 90 km duinen), bijna 1.100 km regionale keringen en ruim 220 waterkerende kunstwerken zoals sluizen en coupures. Men inventariseert of er schades of afwijkingen zijn ontstaan. Er is extra aandacht voor de droogteschades van afgelopen zomer. Vervolgens worden benodigde maatregelen getroffen zoals onderhoud, monitoring of onderzoek om de waterkeringen weer in orde te maken en veilig te kunnen leven onder zeeniveau.

Inpsectie in duo's
De inspectie gebeurt lopend in duo's vanwege het vierogenprincipe. Gebiedsbeheerders controleren, visueel en met de prikstok, of de sterkte van de waterkering in gevaar is. Daarbij letten ze onder andere op schade aan bekleding, natte plekken, opbollingen en verzakkingen. Ook beoordelen ze de onderhoudstoestand van de inliggende waterkerende kunstwerken.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de waterbeheerder in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal en het IJ (inclusief Texel). Naast de zorg voor veilige dijken en duinen, werkt het waterschap aan schoon en gezond oppervlaktewater, aan het beperken van wateroverlast en watertekort en aan veilige (vaar)wegen.

Meer inforatie vindt u op www.hhnk.nl.