TEXEL - Het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap heeft op 27 februari de nieuwe Visie op Waterveiligheid vastgesteld. Deze visie is gebaseerd op samenwerking en het benutten van kansen, samen met de omgeving. Het hoogheemraadschap ziet zich, in het kader van de Omgevingswet, als omgevingspartner om met andere overheden en belangenpartijen een veilige leefomgeving te waarborgen.

Volgens bestuurder Kees Stam is intensieve samenwerking met de omgeving essentieel. Stam: ''Klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging en versterkt de bodemdaling. De uitdaging om ons land droog te houden wordt steeds groter. Wij willen dat het nu veilig is en dat het ook in de toekomst veilig blijft. Daarvoor laten we onze primaire waterkeringen, de dijken om ons gebied heen, meegroeien met de zeespiegelstijging. Hierbij kiezen we voor robuuste en uitbreidbare versterkingswerken. Dergelijke maatregelen hebben impact op de leefomgeving. Dit vraagt om intensieve samenwerking met de maatschappij, markt en natuurlijk andere overheden. Wij willen ons dan ook steeds meer als omgevingspartner ontwikkelen.''

Klimaatbestendig
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de dijken langs de Waddenzee, Marker- en IJsselmeer en het Noordzeekanaal, de duinen langs de Noordzee en de fysieke bescherming van de leefomgeving. Stam: "Gezien de snelheid van de klimaatverandering zoals nu voorspeld, wordt de kans vergroot dat het toch een keer fout gaat. Daarom is een goede ruimtelijke inrichting van groot belang. Dit is een gezamenlijke inspanning van provincie, gemeenten en belangenpartijen in de regio. Ons nieuwe waterveiligheidsbeleid speelt hier op in."

Lees meer over de visie op waterveiligheid.