TEXEL - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en S.E.A. Texel gaan samenwerken aan een kunstwerk dat ter herinnering aan de dijkversterking geplaatst zal worden in de buurt van de TESO-haven. Zo wordt het werken aan waterveiligheid op Texel blijvend gemarkeerd.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt voortvarend aan de versterking van de Waddendijk op Texel. Een grootschalig en ingrijpend project met invloed op het leven van alle Texelaars. De planning is om dit project oktober 2019 op te leveren. Daarmee is de waterveiligheid voor de Texelaars en het eiland Texel voor lange tijd gegarandeerd. Heemraad Kees Stam: "Een dijkversterking van in totaal 18 kilometer én 3 gemalen vernieuwen is een belangrijke en omvangrijke klus. We voeren dit uit met aannemers en in goed overleg met de omgeving. Ik wil dit werk aan waterveiligheid op Texel blijvend markeren met een duurzaam herinneringskunstwerk dat goed zichtbaar is vanaf de veerboot bij Texel. Daarom heb ik de stichting S.E.A. Texel (Science Encounters Art) gevraagd om te helpen met het realiseren van dit kunstwerk. Locatie, wetenschap en kunst komen samen in deze kunstuiting." Voorzitter S.E.A. Wouter de Waal: "Deze zomer presenteren wij de SEA Art Tour van juni t/m augustus, waar kunstenaars tien tijdelijke kunstwerken realiseren op diverse locaties op Texel, geïnspireerd op wetenschap van het NIOZ. We zijn blij met de samenwerking met het hoogheemraadschap. We kunnen zo naast tijdelijke kunstwerken ook een blijvend kunstwerk laten zien om S.E.A levend te houden voor een volgende editie." S.E.A. heeft in overleg met het hoogheemraadschap uit een groslijst van 20 kunstenaars er drie gekozen die opdracht hebben gekregen om met een schetsvoorstel te komen. De kunstenaars zijn Blok/Lugthart, Reinier Lagendijk en Ronald A. Westerhuis. Deze drie verschillende kunstenaars zijn bezig met het maken van een eigen schetsontwerp voor het herinneringskunstwerk. De presentatie van de schetsontwerpen is gepland op 10 april.

Omgeving betrekken
Kees Stam: "Het herinneringskunstwerk zal vanaf de TESO-boot goed te zien zijn en het thema is waterveiligheid en duurzaamheid. We hebben S.E.A. gevraagd om de inwoners van Texel te betrekken bij de totstandkoming van dit kunstwerk.' Daarom onderzoekt Stichting S.E.A. samenwerking met OSG De Hogeberg. Het idee is dat leerlingen uit de drie schetsontwerpen een stemadvies voor het bestuur van HHNK kunnen uitbrengen voor de keuze van de kunstenaar die het uiteindelijke herinneringskunstwerk gaat maken. Ik hoop dat zij mee gaan doen. Ik ben zeer benieuwd naar hun advies."